top of page

Functional Medicine gaat de diepte in

Bij Functional Medicine graven we dieper om de onderliggende oorzaken van je
gezondheidsprobleem boven water te krijgen. We kijken daarbij naar bepaalde
gebeurtenissen of factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij de ontwikkeling van
je aandoening:

1. Triggering events:
Dit zijn gebeurtenissen die een ziekte of aandoening kunnen
triggeren of in gang zetten. Ze kunnen variëren van blootstelling aan een bepaald
toxine, een lichamelijk of emotioneel trauma, een zware ziekte, of zelfs een grote
levensverandering. Het idee is dat deze triggers een reeks reacties in het lichaam
kunnen veroorzaken die leiden tot ziekte.

2. Antecedenten:
Dit zijn de factoren die iemand vatbaarder maken voor ziekte voordat
het triggering event plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld genetische aanleg zijn, of eerdere
blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren. Antecedenten kunnen ook eerdere

gezondheidsproblemen omvatten die een persoon vatbaarder hebben gemaakt voor
nieuwe gezondheidsproblemen.

3. Mediators:
Mediators zijn factoren die de reactie van het lichaam op een ziekte
beïnvloeden. Ze kunnen de ernst en de duur van de ziekte verhogen of verlagen.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: hormoonspiegels, de toestand van het
immuunsysteem, de aanwezigheid van chronische ontsteking, of de aanwezigheid van
andere gezondheidsproblemen.
Wil je meer meten over Functional Medicine en wat het voor jou kan betekenen? Neem
dan contact met mij op.

bottom of page