top of page

Informed consent

De consulten bij Darm Centraal zijn geen vervanging voor de medische behandeling of controles bij de MDL-arts in het ziekenhuis. De zorg die Darm Centraal biedt is dus complementair aan de reguliere zorg. De zorg richt zich op patiënten met chronisch onverklaarde maag-darmklachten, waarbij regulier onderzoek geen fysieke oorzaak heeft aangetoond en reguliere behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

De aard, het doel en de te verwachten effecten van de consulten

Darm Centraal combineert medische expertise, Functional Medicine en leefstijladviezen waardoor er een breed scala aan behandelmogelijkheden aangeboden wordt.

Samen met u wordt er gekeken naar wat de aandoening/ziekte te vertellen heeft, wat een mogelijke onderliggende oorza(a)k(en) is/zijn voor het ontstaan/onderhouden van de aandoening. Met als doel meer grip te krijgen op de klachten, meer begrip op de onderliggende oorzaken en vermindering van de klachten daardoor. Daarnaast worden op basis van aanvullende testen (bloed, speeksel, urine en ontlasting) gepersonaliseerde adviezen gegeven op het gebied van leefstijl in de breedste zin van het woord.

Complicaties of risico’s voor de gezondheid

Bij de zorg die Darm Centraal biedt is de kans op complicaties nihil.

Het traject wordt op maat aangeboden. Dit houdt in dat het aantal (online) bezoeken kan variëren. Een deel van de geleverde zorg valt onder ongecontracteerde vergoede zorg. Een ander deel (zoals bepaalde aanvullende testen, bijvoorbeeld microbioom) valt buiten het verzekerde traject. 

Alternatieven

Van belang is te weten dat Darm Centraal geen vervanging is voor diagnostiek zoals dat in de reguliere ziekenhuiszorg wordt aangeboden. Mocht Darm Centraal reden zien voor verder of nader onderzoek bij de huisarts of een specialist in het ziekenhuis, dan wordt dit met u en/of uw huisarts overlegd. Het kan dus zijn dat Darm Centraal u terugverwijst naar de huisarts, of naar een collega in de reguliere zorg.

bottom of page