top of page
Tim Schreuder  Maag darm leverarts

Tim Schreuder

Maag-darm-leverarts met een holistische visie

Ik help jou van je onbehandelbare darmklachten af!

Iedereen heeft wel eens last van een opgeblazen gevoel, pijnlijke darmkrampen of misselijkheid.

Maar wat als je deze klachten elke dag hebt?

En dat al jaren lang?

En wat als er maar geen oplossing wordt gevonden en je niet meer weet wat je moet doen om
van je problemen af te komen?

Dan kan de holistische aanpak van Darm Centraal je
helpen.


Darm Centraal is een medisch bedrijf dat werkt volgens de principes van Functional Medicine.

Dat is een benadering die erop gericht is de onderliggende oorzaken van
ziekten te identificeren en aan te pakken in plaats van alleen symptomen te behandelen.
Het is gebaseerd op de systeembiologie:

alle lichaamssystemen zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Services

Mijn verhaal

 

Mijn naam is Tim Schreuder en ik ben al meer dan 15 jaar werkzaam als maag-darm-
leverarts. In 2022 heb ik Darm Centraal opgericht, omdat ik vond dat er naast de reguliere behandeling van

maag-darm-leverklachten een complementaire aanpak nodig was.

Door mijn aanvullende opleiding Functional Medicine ben ik namelijk anders tegen chronische maag-, darm- en leverziekten gaan aankijken. Voorheen werkte ik vanuit
symptomen en door aanvullend onderzoek probeerde ik dan onderliggende ziekten aan te tonen of uit te sluiten.

Als er dan geen afwijkingen werden gevonden, en dat was vaak het geval, probeerde ik een aantal behandelingen uit volgens de Nederlandse richtlijn
Prikkelbaar Darm Syndroom. Vaak hielpen deze behandelingen niet en was ik genoodzaakt mensen terug te verwijzen naar de huisarts. Bijzonder frustrerend.

Door Functional Medicine weet ik dat als klachten langdurig bestaan hun oorzaak vaak dieper gelegen is. Verder is het denken vanuit alleen organen en symptomen onmogelijk bij mensen met een breed scala aan klachten. Uit recente wetenschappelijke publicaties wordt duidelijk dat een meer allesomvattende benadering nodig is in plaats van afzonderlijk naar verschillende organen te kijken. En dat is precies wat ik met Darm Centraal doe.

Daarnaast kun je bij Darm Centraal terecht voor microbioom-onderzoek, interpretatie en advies en voor reguliere verwijzing voor maag-darm-leverklachten.

Hoe kom je bij Darm Centraal?

  • Via de huisarts

  • Via een medisch specialist, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum

  • Op eigen initiatief

Functional medicine: de reis van de patiënt 

1. Kennismaking & advies

In een online-gesprek maken we kennis en leg ik het concept Functional Medicine en de manier van werken uit. Door te praten over je huidige klachten kunnen we een inschatting maken wat ik voor je kan betekenen.

darmcentraal

2. Intake

In een face-to-face-gesprek verzamelen we informatie door gebruik te maken
van intake-formulieren en vragenlijsten. We voeren een gesprek om meer inzicht te krijgen in je klachtenpatroon, medische voorgeschiedenis en ik verricht een lichamelijk onderzoek. De verzamelde gegevens organiseren we daarna in een tijdslijn (Timeline).

matrix_edited.png

3. Timeline & Matrix

In een volgend face-to-face-gesprek bespreken we een tijdslijn en matrix. Hierin staan de verzamelde objectieve en subjectieve gegevens georganiseerd. Het geeft inzicht in de disbalans(en) in verschillende systemen. Jouw verhaal wordt door mij opnieuw verteld en gecontroleerd op onvolledigheden. Eventueel worden suggesties gedaan voor
aanvullend onderzoek.

darmcentraal

4. Aanvullende onderzoeken & starten behandeling

Uitslagen van aanvullend onderzoek worden besproken. Samen met jou bespreek ik welke behandeling(en) jij als eerste wilt gaan doen. Als nodig maak ik gebruik van de
expertise van andere zorgverleners.

darmcentraal

5. Evaluatie & aanpassen behandeling

In een aantal face-to-face- of online-gesprekken gaan we beoordelen of de ingezette behandeling(en) effectief is/zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, lichaamssamenstelling en/of aanvullende onderzoeken. In samenwerking met jou passen we behandeling(en) verder aan.

Van orgaan-specifiek naar systeembiologie:
preventie en behandeling chronische ziekten

Mensen met chronische maag-, darm- en leverklachten worden in de reguliere zorg (bij
huisartsen en medisch specialisten) op een reactieve manier benaderd. Op basis van
klachten wordt er gezocht naar een probleem in een orgaan. Dat is waarom bij complexe
klachten vaak geen eenduidige oorzaak wordt gevonden.


Functional Medicine kijkt naar het gehele systeem om chronische en complexe
gezondheidsproblemen als auto-immuunziekten, spijsverteringsstoornissen, hormonale
onevenwichtigheden en chronische pijn aan te pakken. Door gebruik te maken van het
principe van Functional Medicine ga ik als arts de complexiteit ontrafelen, een
holistische benadering toepassen en een individueel plan samenstellen.


Bij dit alles werk ik nauw samen met jou als patiënt.

Dat doe ik om inzicht te krijgen in
jouw unieke gezondheidsgeschiedenis, genetica, leefstijlfactoren en
milieublootstellingen om onderliggende onevenwichtigheden en disfuncties te
identificeren die mogelijk bijdragen aan je gezondheidsproblemen. Vervolgens
ontwikkel ik een behandelplan om deze onderliggende oorzaken aan te pakken. Veelal is
dat een combinatie van aanpassingen in je levensstijl, veranderingen in je dieet, gerichte
supplementen en andere natuurlijke therapieën. Met als uiteindelijk doel je lichaam
terug te brengen naar zijn natuurlijke evenwicht. Als patiënt speel je een actieve rol in je
eigen gezondheid en welzijn.

 

Geen brandjes blussen, maar brand voorkomen!
Ik had het gevoel dat ik met mijn maag- en darmklachten bij de huisarts niet verder kwam. Het
voorschrijven van antibiotica en/of laxeermiddelen werkte meestal wel op korte termijn, maar
hielp mij niet op de langere termijn. Bij Darm Centraal zijn ze daar juist wel mee bezig en speelt
preventie ook een grote rol. Dus niet alleen brandjes blussen, maar vooral ook brand
voorkomen. Ook de communicatie is bij Tim belangrijk. Hij luistert goed naar je verhaal en naar
jou als persoon. Vervolgens speelt hij dat ook weer terug naar je, zodat je weet dat hij jou en je
klachten precies heeft begrepen.
De behandeling die volgt, is dan ook echt maatwerk. Ik ben zeer
tevreden met de aanpak van Tim.

Annemieke Hulst

Contact

Maak een afspraak voor
gratis advies

Voor vragen en verdere informatie kun je ons bereiken via het contactformulier.

 

Darm Centraal

Wolfskuillaan 11, 7731 AM Ommen

info@microbiotic.nl

Aanvraag succesvol verzonden

bottom of page